pálení čarodějnic

 

  • Pálení čarodějnic se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května
  • Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a některých místech se staví májka
  • Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem
  • Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a otevírají se různé jeskyně a podzemní sluje, ve kterých jsou ukryty poklady
  • Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně
  • Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“
  • Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky, popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody
  • Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116, Valerii9116  © 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode